Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Jan Van Ophemstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
218529
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/218529

Bronnen

Bron: DECRAMER, W., VAN DER WAA, M., YPERMAN, W., 2018: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Jan Van Ophemstraat te Aarschot, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Jan Van Ophemstraat

Jan Van Ophemstraat (Aarschot)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jan Van Ophemstraat 25 (Aarschot)
Het uitgevoerde archeologisch onderzoek leverde meer informatie op met betrekking tot het historisch grondgebruik van het projectgebied en de situering op de oever van de Demer.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Jan Van Ophemstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/218529 (Geraadpleegd op )