Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Begijnendijk

archeologische veldkartering
ID
21907
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/21907

Bronnen

Bron: ANDRIES G. 1996 : Begijnendjijk vóór 1796, Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot, 11, 11-12 en 14
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Andries:1996a


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische veldkartering Begijnendijk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/21907 (Geraadpleegd op )