Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Hechtel-Eksel

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220152
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220152

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6887
Type: literatuur
Datum: 2018


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Peerderbaan 15-17 (Hechtel-Eksel)
Op de site is een deel van een erf uit de periode van late bronstijd tot de vroege ijzertijd onderzocht. Het hoofdgebouw had een rechthoekige omtrek en is westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd en is van het type Oss-Ussen 2. Er konden nog drie bijgebouwen en een mogelijke deel van een erfbegrenzing opgegraven worden. Binnen de contouren van structuur 1 en structuur 4 werden respectievelijk 1 en 2 haardkuilen geregistreerd. In deze haarden werd berk en eik gestookt. In het oosten van het projectgebied werden verdedigingsstructuren uit WOII onderzocht.. In september 1944 vond de slag om Hechtel plaats. Het zou gaan om de eerste georganiseerde Duitse tegenstand na de doorbraak van de geallieerde in Normandië.