Gebeurtenis

Vooronderzoek met ingreep in de bodem Leernsesteenweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220166
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220166

Bronnen

Bron: De Brant R., GENBRUGGE S. & J. HOORNE 2018: Bachte-Maria-Leerne Leernsesteenweg, Adegem
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Leernsesteenweg

Leernsesteenweg (Deinze)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leernsesteenweg (Deinze)
Aan de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne stond de ontwikkeling van een terrein met een oppervlakte van 3978m² gepland, waarvan 2538m² onderzocht werd. Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek werden sporen uit de vroege middeleeuwen, waaronder een deel van een afgebakend erf, twee waterputten en twee inhumatiegraven, een mogelijk gebouw uit de nieuwe tijd en vondsten uit de eerste wereldoorlog aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek met ingreep in de bodem Leernsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220166 (Geraadpleegd op )