Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Bree

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220171
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220171

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/7557
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Meinestraat 21-23 (Bree)
De bekomen resultaten dragen bij aan de kennis van de stadsgeschiedenis en stadsontwikkeling van Bree. Ondanks recente verstoringen werden toch verschillende sporen, muren en vloeren van een boerderij uit de nieuwe tijd waargenomen. De oudste sporen dateren dateren uit de 16de eeuw. De aangetroffen aardewerkscherven geven inzicht in pottenbakkersproductie uit de omgeving. De behaalde resultaten geven inzicht in zowel technische aspecten als decoratievormen die in gebruik waren in de pottenbakkersnijverheid te Bree in de nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Bree [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220171 (Geraadpleegd op )