Gebeurtenis

Vooronderzoek Markt 36

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220188
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220188

Beschrijving

Vooronderzoek

Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Bronnen

Bron: VANHOLME N. 2018: Sloop- en bouwproject Markt 36 Deinze. Nota - Archeologisch Vooronderzoek Programma van maatregelen Proefputtenonderzoek, RAAP België – Rapport 209
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Markt 36

Markt 36 (Deinze)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt 36 (Deinze)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van de afbraak en de bouw van onder meer een nieuw appartementsgebouw op de Markt in Deinze. Er werden sporen, structuren en vondsten aangetroffen vanaf de volle middeleeuwen tot recente periodes. De sporen betreffen onder meer kuilen, kelders, waterputten, cultuurlagen, greppels en ophogingslagen. De data die werd ingezameld overspannen een gebruiksevolutie van het terrein over meer dan 1000 jaar. 


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Markt 36 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220188 (Geraadpleegd op )