Gebeurtenis

Archeologische opgravingen De Hoogt II

controle van werken, archeologische opgravingen
ID
220332
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220332

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een manege en een positief proefsleuvenonderzoek, werden de zones bedreigd door vernielende bodemingrepen onderzocht door middel van een archeologische werfbegeleiding. 

Binnen het grootste deel van het plangebied kon een in situ-behoud verzekerd worden. Enkel in 1 zone waar werken met bodemingrepen gepland waren, werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een archeologische werfbegeleiding. Tijdens het onderzoek is één werkput aangelegd met een totale oppervlakte van 625 m². Er zijn 2 sporen waargenomen en 4 vondsten geregistreerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: BELIS B. & VAN KERKHOVEN I. 2018: Sporen op de Hoogt. Een archeologische begeleiding te Oud-Turnhout, De Hoogt, VEC Rapport 74. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/261
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

De Hoogt (Oud-Turnhout)
Enkele middeleeuwse sporen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen De Hoogt II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220332 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.