Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Brasschaat

sleuvenonderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220418
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220418

Bronnen

Bron: VERLEYSEN A., THOMAS H., LOGAN M. 2019: NOTA Vosholdal - Brasschaat (ANT) ADEDE Archeologisch Rapport 419, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vosholdal 1A (Brasschaat)