Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Brasschaat

sleuvenonderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
220418
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220418

Bronnen

Bron: VERLEYSEN A., THOMAS H., LOGAN M. 2019: NOTA Vosholdal - Brasschaat (ANT) ADEDE Archeologisch Rapport 419, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vosholdal 1A (Brasschaat)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Brasschaat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220418 (Geraadpleegd op )