Gebeurtenis

Vooronderzoek Oostkamp

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, booronderzoek
ID
220441
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220441

Beschrijving

Vooronderzoek op lineair tracé, bestaande uit verkennende en waarderende boringen, en proefsleuven. 

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: PHILIPSEN F., NOENS J., SERGANT J., VAN QUATHEM K., VAN DE VIJVER M. 2019: Waterbeheersingswerken bedrijventerrein Kampveld - Oostkamp. Nota- Archeologisch Vooronderzoek. Verslag Van de resultaten, RAAP België – Rapport 212, Eke.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/dossiers/698


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Papenvijverstraat (Oostkamp)
Bij het verkennend en waarderend booronderzoek werd slechts één chip aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel de aanwezigheid van enkele afwateringsgreppels op. 


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Oostkamp [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220441 (Geraadpleegd op )