Gebeurtenis

Vooronderzoek Oostkamp

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, booronderzoek
ID
220441
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/220441

Beschrijving

Vooronderzoek op lineair tracé, bestaande uit verkennende en waarderende boringen, en proefsleuven. 

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 09-11-2020

Bronnen

Bron: PHILIPSEN F., NOENS J., SERGANT J., VAN QUATHEM K., VAN DE VIJVER M. 2019: Waterbeheersingswerken bedrijventerrein Kampveld - Oostkamp. Nota- Archeologisch Vooronderzoek. Verslag Van de resultaten, RAAP België – Rapport 212, Eke.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://id.erfgoed.net/dossiers/698


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Papenvijverstraat (Oostkamp)
Bij het verkennend en waarderend booronderzoek werd slechts één chip aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel de aanwezigheid van enkele afwateringsgreppels op.