Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Barry Callebaut

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
222052
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/222052

Beschrijving

Binnen de onderzoekbare zone werden op basis van een bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek archeologische sporen verwacht uit de steentijd tot de middeleeuwen. Naar aanleiding van het archeologische potentieel dat bleek uit het bureauonderzoek werden een landschappelijk en een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het bodemarchief matig tot slecht bewaard bleef. Slechts plaatselijk in het zuidwesten van het terrein is sprake van een goed bewaard bodemarchief. Op dit deel van het terrein werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Er werden geen steentijd artefacten aangetroffen. De kans is bijgevolg klein dat een steentijd artefactensite aanwezig is. Waardevolle archeologische sporen kunnen echter wel nog bewaard zijn, waardoor verder onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek nodig geacht wordt.

Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: REYNS N. e.a. 2019: Nota Lokeren – Bedrijventerrein E17, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwe Straat (Lokeren)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Barry Callebaut [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/222052 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.