Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Hechtel-Eksel

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
224608
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/224608

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd door Aron bvba op 2 en 3 september 2019 uitgevoerd. Het terrein werd onderzocht door middel van zes noord-zuid georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 1390 m². Daarnaast werd en twee kijkvensters aangelegd. Eén kijkvenster bevond zich in het noorden van SL5 (KV1 : 85 m²) en was het dichtst bij de archeologische site ten noorden van het onderzoeksgebied gelegen. Het andere kijkvenster werd in het zuiden van SL3 (KV2: 36 m²) ingepland om de afwezigheid van sporen aan te tonen. Op deze wijze werd in totaal 1511 m² of 13,3 % van de oppervlakte onderzocht (11363 m²). Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er over het volledige terrein lemige zandige (in het noorden) tot zandige (in het zuiden) plaggenbodems aanwezig zijn. Verschillend met het landschappelijk bodemonderzoek komen er op het onderzoeksgebied maar 2 verschillende bodemprofielen voor. De restant van de podzol, die bij één boorprofiel nog onder de plag zat, werd tijdens het proefsleuvenonderzoek nergens aangetroffen. In het zuidoosten kwam net zoals in het landschappelijk bodemonderzoek een verstoorde bodem voor. Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek alleen sporen uit de nieuwste tijd aangetroffen.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: Vanaenrode W., Driesen P. 2019: Nota Hechtel-Eksel, Peerderbaan 16. Bouw van een handelsruimte met parking, Aron rapport 786, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Hechtel-Eksel [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/224608 (Geraadpleegd op )