Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek St.-Sebastiaanstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
224811
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/224811

Bronnen

Bron: JENNES, J. en VERRIJCKT, J.:2020: Nota Lummen, St.-Sebastiaanstraat (22,999), J Verrijckt Rapport Nr. 0243, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

St.-Sebastiaanstraat (Lummen)