Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Lommel Gerard Mercatorstraat III

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
225197
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/225197

Beschrijving

Het proefputtenonderzoek in functie van steentijd artefactensites werd uitgevoerd van 4 tot en met 18 februari 2020. Er werden 74 proefputten van ieder 1 m², verdeeld in kwarten van 50 x 50 cm, aangelegd. Na verwijdering van de teelaarde (ca. 30 cm) werden de putten uitgegraven in 6 spits van elk 5 cm dik. De proefputten die overeenkwamen met de positieve verkennende archeologische boringen werden dieper aangelegd, tot 20 cm in de C-horizont. De zeefstalen werden nat gezeefd op een maaswijdte van 2 mm.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 28-09-2020

Bronnen

Bron: VAN DER WAA M. en WILLEMS M.:2020:Nota Lommel Kristalpark III - Vario Food Group Fase 3, Leuven.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Is gerelateerd aan


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gerard Mercatorstraat (Lommel)
Het onderzoek leverde lithische artefacten op.