Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Hechtel-Eksel Peerderbaan 17

archeologische opgravingen
ID: 225340   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/225340

Beschrijving

De opgravingen werden uitgevoerd op 2 tot en met 7 mei 2018. De graafwerken voor de aanleg van het vlak werden uitgevoerd onder toezicht van vier archeologen die het vlak dadelijk proper maakten. De volledig te onderzoeken oppervlakte werd in één keer opengelegd (1,5 dagen graafwerk). Na de aanleg werden de vlak- en detailfoto’s genomen en werden de verschillende sporen digitaal ingemeten en beschreven. Alle foto’s werden voorzien van een bordje of kaartje waarop het spoornummer, de werkput en projectcode werden weergegeven alsook een noordpijl en een schaallat en/of schaalaanduiding in de vorm van jalons. Het vlak en de aanwezige sporen werden gecontroleerd op de aanwezigheid van metaalvondsten door middel van een metaaldetector. Structuren die tijdens het veldwerk herkend werden, zijn afzonderlijk gefotografeerd met een structuurnummer. Dit werd gedaan voor en na het couperen van de sporen. De sporen werden manueel gecoupeerd door vier archeologen. De coupes werden gefotografeerd en analoog ingetekend op schaal 1/20. Alle vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 21-10-2020

Bronnen

Bron: STEENHOUDT, M., DYSELINCK, T. en BAKX, R.: 2020: Eindverslag, Opgraving Hechtel-Eksel, Peerderbaan 17-19: Archeologierapport, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1332, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/793


Relaties