Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Boortmeerbeek

sleuvenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
225365
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/225365

Beschrijving

De totale oppervlakte van het totale projectgebied bedraagt ca. 6872m². Vanwege de aanwezigheid van een werkende gasleiding in het zuidoosten van het plangebied kon hier, rekening houdend met een buffer van 5m langs weerszijden van de leiding, een zone van ca. 617m² niet onderzocht worden. De totale onderzoekbare zone was hierdoor nog ca. 6255m² groot. Hiervan werd ca. 582,5m² (9,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en circa 144,9m² (2,3%) door middel van kijkvensters.

Het verder natuurwetenschappelijk onderzoek van het houtskoolrijk spoor omvatte enerzijds een anthracologisch onderzoek. anderzijds een radiokoolstofdatering.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 09-09-2020

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., DEVROE A., FONTEYN P. 2020: Nota Boortmeerbeek Loobeekstraat Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2020

Bron: ACKE B., BRACKE M., DEVROE A., FONTEYN P., VAN ASCH N., VAN DER LAAN J. 2020: Nota Boortmeerbeek Loobeekstraat Verslag van Resultaten na natuurwetenschappelijk onderzoek, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Loobeekstraat (Boortmeerbeek)