Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Schaafstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
225485
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/225485

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven uitgevoerd. Bij het onderzoek werden vier proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd. In totaal werd een areaal van 1225 m² uitgegraven, wat neerkomt op een dekkingsgraad van 11,1% van het prospecteerbaar terrein.

Auteurs: Van Roy, Julie; Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Van Roy J. 2019: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Schaafstraat te Puurs, Studiebureau Archeologie, Tienen.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Vlakdekkende opgraving Schaafstraat 127

Schaafstraat 127 (Puurs-Sint-Amands)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schaafstraat 127 (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief vooronderzoek vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving van een meerperiodensite plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Schaafstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/225485 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.