Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Gent

evaluerend terreinonderzoek
ID
334994
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/334994

Bronnen

Bron: Helskens M, M.C. Laleman & G. Stoops, Vondstmeldingen, 1. Sint-Plein 32-34, in: Stadsarcheologie Gent, 1995, jg. 19, nr. 2, pp 30-33.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Helskens:1995a