Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Zottegem

archeologische veldkartering
ID: 501404   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/501404

Bronnen

Bron: ROGGE M.,1989. In het voetspoor van Guicciardini. Een vondstvermelding uit de 16de eeuw getoetst aan de resultaten van de archeologische veldprospectie in het Velzeekse. In: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, IV, pp. 191-195.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Rogge:1989b

Bron: ROGGE M., Velzeke, 20.06.2003.
Type: archief
Datum: 2003
Toelichting: - de locaties werden tijdens de gebeurtenis aangeduid op de topografische kaart - informatie in archief pam Velzeke

Bron: ROGGE M., Velzeke, 24.07.2003.
Type: archief
Datum: 2003
Toelichting: - informatie aangeleverd na bestudering vondsten - informatie en vondsten in archief pam Velzeke