Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Pelt

archeologische opgravingen
ID
51830
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/51830

Bronnen

Bron: CLAASSEN, A. 1984: Het vroege christendom in onze streken. De oudste kerken. De Willibrordus-kapel te Herent-Neerpelt en Gruitrode-Muisven, Limburg 63, 57, voetnoot 16.
Type: literatuur
Datum: 1984
Toelichting: C.K.:Claassen:1984a

Bron: HEYMANS H. 1978: De topografie van de Merovingische grafvelden in Belgisch Limburg en Maastricht. Acta Archaeologica Lovaniensia 17, 66-134.
Type: literatuur
Datum: 1978
Toelichting: C.K.:Heymans:1978a

Bron: CLAASSEN A. 1960: Het Merovingisch grafveld van het Lindel (Overpelt), in Het Oude Land van Loon 15, 53-58.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Claassen:1960b

Bron: THEUWS, F. 1988: De archeologie van de periferie. Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege Middeleeuwen, doctoraatsthesis UVA, 55-56.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Theuws:1988a

Bron: Archief IAP 1959 foto's van de opgraving
Type: archief
Datum: 1959
Toelichting: nagekeken

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1968: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Limburg (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), Oudheidkundige repertoria. Reeks A. Bibliografische repertoria VIII, 293
Type: literatuur
Datum: 1968
Toelichting: C.K.:Bauwens:1968a