Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Tongeren

archeologische opgravingen
ID
52059
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/52059

Bronnen

Bron: VANVINCKENROYE, W. 1996, Some Reflections on Tongeren (prov. Limburg) in the Augustan Era, in: Archaeological and Historical Aspects of West-European Societies, Acta Archaeologica Lovaniensia. Monographiae 8, 109-121.
Type: literatuur
Datum: 1996
Toelichting: C.K.:Vanvincke:1996aa

Bron: VANDERHOEVEN A. en G. VYNCKIER 1991: Het project "stadsonderzoek" te Tongeren. De oudste (?) bewoning. Archeologie in Limburg 47, 1-7.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Vanderhoe:1991aa

Bron: ENGELEN F. 1987: Woningbouw Romeins Tongeren blootgelegd. Archeologie in Limburg 31, 14-15.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Engelen:1987aa

Bron: ENGELEN F. 1991: Vondsten. Tongeren. Archeologie in Limburg 50, 71.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Engelen:1991aa

Bron: ENGELEN F. 1990: Limburgensia. Romeins Tongeren. Archeologie in Limburg 45, 315.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Engelen:1990ab

Bron: VANDERHOEVEN A., VYNCKIER G. en P. VYNCKIER 1989: Recente opgravingen te Tongeren. Archeologie in Limburg 42, 257.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Vanderhoe:1989ab

Bron: SNOEKS, S. 1996-1997: Romeinse sporen uit de Augusteïsche periode in België en Nederland. Een status quaestiones.
Type: literatuur
Datum: 1997

Bron: VANDERHOEVEN, A. en G. VYNCKIER 1996: De vroegste urbanisatie in Noord Gallië: mogelijke implicaties van recent onderzoek te Tongeren, Romeinendag, 7.
Type: literatuur
Datum: 1996
Toelichting: C.K.:Vanderhoe:1996ad

Bron: VANDERHOEVEN, A. en G. VYNCKIER 1992: Opgraving aan de Kielenstraat te Tongeren, Museumfax, 1992-2.
Type: literatuur
Datum: 1992

Bron: De Boe, G., Van de Konijnenburg, R., Vanderhoeven, A. 1986: Tongeren (Limb.), in: Archeologie, 1986-2, p. 129-130.
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Deboe:1986ac

Bron: Vanderhoeven, A., Vynckier, G., en P. Vynckier 1987: Tongeren (Limb.), in: Archeologie, 1987-2, 171-172.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Vanderhoe:1987ab

Bron: De Boe, G. 1988: Tongeren (Limb.), in: Archeologie, 1988-1, 63.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Deboe:1988ab

Bron: VAN DE KONIJNENBURG, R., VANDERHOEVEN, A. en G. DE BOE 1987: Tongeren, site gerechtshof: een steenbakkersoven, Archaeologia Medievalis 10, 63-64.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Vandekoni:1987aa

Bron: Bonnie, R. 2009: Cadastres, misconceptions & Northern Gaul. A case study from the Belgian Hesbaye region, 128
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Bonnie:2009aa