Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Dilsen-Stokkem

erfgoedonderzoek
ID
53287
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/53287

Bronnen

Bron: MEDAER, F. s.d.: Lanklaar. Dorp waarin we leven, Dl. 2, Publicatie van de Geschied- en Heemkundige kring "De Vreedsel", s.l., 17, 20.
Type: literatuur
Datum: ca. 20e eeuw