Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Peer

archeologische opgravingen
ID
54083
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/54083

Bronnen

Bron: MEEX F. 1972: De urnenveldenkultuur in het gebied tussen Beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd. Een studie over de geografische verspreiding van de grafvelden en enkele aardewerksoorten. Deel I: tekst. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 17-18.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a