Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek As

erfgoedonderzoek
ID
54413
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/54413

Bronnen

Bron: MARDAGA, M. 1975: Dilsen (Kruisven), un site mésolithique à débitage Montbani, in: Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire 86, 93-111.
Type: literatuur
Datum: 1975
Toelichting: C.K.:Mardaga:1975a