Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Knokke-Heist

archeologische opgravingen
ID
71424
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/71424

Bronnen

Bron: Van Neer, W., Ervynck, A., 1993, Archeologie en Vis, in: Herlevend Verleden, 1 (p.19 (fig), p. 24-30, 84 (fig.), 85).
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Vanneer:1993a

Bron: Vandevelde, J. 2003, Heistse tonputten. Studie van het laatmiddeleeuws vondstmateriaal opgegraven te Heist, 1987-'88 (W.-Vl.), in: Archaeologia Mediaevalis, 14-15/03/2003, p. 60-62.
Type: literatuur
Datum: 2003
Toelichting: C.K.:Vandevelde:2003a

Bron: Ervynck, A., Van Neer, W. 1993, Archeozoƶlogisch onderzoek: Tonputten uit Heist (W.-Vl.), in: Archaeologia Mediaevalis, 12/13-03-1993, 16/1, Gent, p. 20.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Ervynck:1993d

Bron: Hillewaert, B., 1987, Heist (Knokke-Heist, W.-Vl.), in: Archeologie, 1987/2, Brussel, p. 156-157.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Hillewaert:1987d

Bron: Hillewaert, B., 1988, Heist (Knokke-Heist, W.-Vl.), in: Archeologie 1988/1, Brussel, p. 32-33.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Hillewaert:1988e

Bron: Hillewaert, B., 1988, Stadskernonderzoek te Heist (W.-Vl.), in: Archaeologia Mediaevalis 18/19-03-1988, 1988/11, Brussel, p. 77-78.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Hillewaert:1988d

Bron: Hillewaert, B., 1989, Recyclage "Avant la lettre": Heistse Tonnen en Putten, in: Westvlaamse Archaeologica, 5/ 3, Brugge, p. 84-87.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Hillewaert:1989b