Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
71461
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/71461

Bronnen

Bron: De Loë, A., 1914-1919, Rapport général sur les recherches et les fouilles exécutées par la Société d'archéologie de Bruxelles durant l'éxercice de 1913, in: Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles (A.S.A.B.), tome XXVIII (p. 71) Coornaert M. 1985, Dudzele en Sint-Lenaert, Dudzele (nr. 129, bijlage 2) Hillewaert B. & Hollevoet Y. 1986, Prospectie van het tracé van een pijpleiding in het poldergebied ten noorden van Brugge, Archeologie, 14 (bijlage 3a) Hollevoet Y. 1997, Dwars door noordelijk West-Vlaanderen. In: Een aardgasleiding, 65 km archeologische informatie, Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen 1996, 110-111 (bijlage 3b)
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische veldkartering [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/71461 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.