Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Nieuwpoort

archeologische opgravingen
ID
71770
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/71770

Bronnen

Bron: Devliegher, L. 1961: Grafveld te Nieuwpoort, Archeologie 1961.1, 183.
Type: literatuur
Datum: 1961
Toelichting: C.K.:Devlieghe:1961aa

Bron: Kroniek, in Helinium, 1964, IV, p. 67
Type: literatuur
Datum: 1964
Toelichting: C.K.:DeLaet:1964c

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa

Bron: Dumon, R. 1960: Een oude begraafplaats te Nieuwpoort, Biekorf 61.8, 266-269.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Dumon:1960aa

Bron: Dumon, R. 1961: Rond een oude begraafplaats te Nieuwpoort, Biekorf, Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore 62.8, 233-236.
Type: literatuur
Datum: 1961
Toelichting: C.K.:Dumon:1961aa