Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Heuvelland

erfgoedonderzoek
ID: 72085   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/72085

Bronnen

Bron: Bauwens-Lesenne, M., 1963, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, IV, Brussel: p. 30
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Bauwens:1963a

Bron: BAUDEWIJN B. 1981-1982: Studie van het Lithisch materiaal van de neolithische site op de Kemmelberg, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven, p. 17.
Type: literatuur
Datum: 1982