Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Pittem

archeologische opgravingen
ID
72604
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/72604

Bronnen

Bron: Bauwens-Lesenne, M., 1963, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, IV, Brussel: p. 97-98.
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Bauwens:1963a

Bron: Boncquet, P., 1988: Pioniers van de Westvlaamse archeologie (1): Juliaan Claerhout (1859-1929), in Westvlaamse Archaeologica, 4, 3, p. 74.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Boncquet:1988aa

Bron: Roosens, H. 1949, De Merovingische begraafplaatsen in België, in: Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, V, Gent, p. 42.
Type: literatuur
Datum: 1949
Toelichting: C.K.:Roosens:1949a

Bron: Claerhout, J. 1898, Le Cimetière Païen de Pitthem, in: Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 12, Bruxelles, p. 186-191.
Type: literatuur
Datum: 1898
Toelichting: C.K.:Claerhout:1898aa

Bron: A.S.A.B., 12, 1898, p.186-191
Type: literatuur
Datum: 1898

Bron: Coornaert, M. 1989: Het heidens kerkhof in Pittem, Biekorf 89.3, 235-241.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Coornaert:1989aa

Bron: Arickx, V. 1989: Het heidens kerkhof van Pittem, Biekorf 89.4, 386-400.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Arickx:1989aa

Bron: Goeminne H. 1967-1968, West-Vlaanderen tussen Leie en Kustvlakte gedurende de Romeinse periode, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.
Type: literatuur
Datum: 1968
Toelichting: C.K.:Goeminne:1968aa