Gebeurtenis

Toevalsvondsten Koksijde

toevalsvondsten
ID
72655
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/72655

Bronnen

Bron: Thoen, H. (red.) 1987, De Romeinen langs de Vlaamse Kust.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Thoen:1987aa

Bron: Dumon R., 1933, Oudheidkundige vondsten te Steendaam bij Nieuwpoort, Biekorf, XXXIX, pp. 103-106
Type: literatuur
Datum: 1933
Toelichting: C.K.:Dumon:1933aa

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa

Bron: VANCOUILLIE E. 1985-1986: Archeologisch onderzoek van de gemeente Wulpen. Prospectie-analyse-synthese, onuitgegeven licentiaatthesis RUGent
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Vancouill:1986ab

Bron: Loppens, K., 1936, Oudheidkundige ontdekkingen rond Veurne en Nieuwpoort, Biekorf, XLII, p. 90-96
Type: literatuur
Datum: 1936
Toelichting: C.K.:Loppens:1936aa

Bron: Dewilde, M., Verhaeghe, F., Gallo-Romeinse en Middeleeuwse Ceramiek gevonden te Wulpen-"Steendam" (NIET GEPUBLICEERD)
Type: literatuur
Datum: ca. 20e eeuw

Bron: Bauwens-Lesenne, M., 1963, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, IV, Brussel: p. 135
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Bauwens:1963a