Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Diksmuide

archeologische veldkartering
ID: 74244   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74244

Bronnen

Bron: D'Hondt L., 1981, Archeologisch onderzoek in de gemeente Beerst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Archeologie RUG.
Type: literatuur
Datum: 1981
Toelichting: C.K.:Dhondt:1981aa