Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Damme

archeologische veldkartering
ID: 74336   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74336

Bronnen

Bron: Seys Ann, 1982, Archeologisch onderzoek in de gemeente Damme, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep archeologie RUG
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Seys:1982aa