Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Oostende

archeologische veldkartering
ID
74533
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74533

Bronnen

Bron: DECOSTER M. 1984, Archeologisch onderzoek van de gemeente Stene (Oostende). Prospectie-analyse-synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Decoster:1984aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische veldkartering Oostende [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74533 (Geraadpleegd op )