Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Oostende

archeologische veldkartering
ID
74539
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74539

Bronnen

Bron: DECOSTER M. 1984, Archeologisch onderzoek van de gemeente Stene (Oostende). Prospectie-analyse-synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent.
Type: literatuur
Datum: 1984
Toelichting: C.K.:Decoster:1984aa