Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Kortrijk

archeologische veldkartering
ID
74650
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74650

Bronnen

Bron: VAUTERIN C., 1991, Archeologische streekbeschrijving van de gemeenten Aalbeke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Vauterin:1991aa