Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Kortrijk

archeologische veldkartering
ID
74710
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74710

Bronnen

Bron: VAUTERIN C., 1991, Archeologische streekbeschrijving van de gemeenten Aalbeke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Vauterin:1991aa

Bron: HOLLEVOET Y. 1993: Speuren onder het sportveld Romeinse en middeleeuwse sporen ten zuiden van de Stedebeek te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen II, 1992, p. 195-207.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Hollevoet:1993ab