Gebeurtenis

Toevalsvondsten

toevalsvondsten
ID
74837
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74837

Bronnen

Bron: Despriet Ph., 1970, Het archeologisch bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1969, in De Leiegouw, jg. XII, afl. 2, p. 215-216.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Despriet:1970ad

Bron: DESPRIET Ph., 1969, Vóór-Romeinse en Romeinse vondsten uit zuidelijk West-Vlaanderen, in: Archeologie 1969, 2, p. 72
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Despriet:1969ad

Bron: Despriet, Ph. 1975: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1974, De Leiegouw XVII.4, 341-360.
Type: literatuur
Datum: 1975
Toelichting: C.K.:Despriet:1975ag