Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Kortrijk

evaluerend terreinonderzoek
ID
74846
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74846

Bronnen

Bron: DESPRIET PH. 1972: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1971, in De Leiegouw, jg. XIV, afl. 1, p. 59-62.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Despriet1972ac

Bron: Despriet, Ph. 1970: Kortrijk, Archeologie 1970.2, 60.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Despriet:1970aa