Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek

evaluerend terreinonderzoek
ID
74848
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74848

Bronnen

Bron: DESPRIET PH. 1972: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1971, in De Leiegouw, jg. XIV, afl. 1, p. 59-62.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Despriet1972ac