Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek

erfgoedonderzoek
ID
74872
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74872

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa

Bron: Moens M., Présentations des pieces, in: Bulletin de la société d'anthropologie de Bruxelles, 1898-1899, p. 227.
Type: literatuur
Datum: 1899
Toelichting: C.K.:Moens:1899a

Bron: Sanderus Flandria Illustrata
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1641

Bron: Terrier de Bersaques
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1645

Bron: Groot kaartenboek der abdij Ter Duinen
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1709

Bron: Carte de gouvernement de Furnes
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1648

Bron: Groot kaartenboek der abdij Ter Duinen
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1709

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Topografische kaart van België (1850-1854) van Ph. Vandermaelen op schaal 1:20 000
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1854

Bron: Tekening van het kasteel 't Walhof
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1640
Toelichting: tekening behoort tot een serie onuitgegeven tekeningen die bestemd waren voor de "Frandria Illustrata" van Sanderus