Gebeurtenis

Archeologische veldkartering De Panne

archeologische veldkartering
ID: 75015   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75015

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa