Gebeurtenis

Archeologische veldkartering De Panne

archeologische veldkartering
ID
75015
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75015

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische veldkartering De Panne [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75015 (Geraadpleegd op )