Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Alveringem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
75053
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75053

Bronnen

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 28-29.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: De Meulemeester J. (1976) Circulair site te Alveringem, in: Archeologie 1976/1, p. 23.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:DeMeulemee:1976c