Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Alveringem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
75057
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75057

Bronnen

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 32.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa