Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Alveringem

archeologische veldkartering
ID: 75061   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75061

Bronnen

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 35.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Verhaeghe F. (1977) De middeleeuwse landelijke bewoningssites in een deel van Veurne-Ambacht. Een bijdrage tot de middeleeuwse archeologie, onuitgegeven doctoraatsverhandeling R.U.Gent, p. 116-120.
Type: literatuur
Datum: 1977
Toelichting: C.K.:Verhaeghe:1977a