Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Menen

erfgoedonderzoek
ID: 75071   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75071

Bronnen

Bron: DUVOSQUEL J.-M., Les biens des seigneurs de Comines (familles de Halluin et de Croy) dans le Courtraisis aux Xve et XVIe siècles, d'àpres le cadastre de Charles de Croy (1593), Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, n.R., deel XLV, p. 334
Type: literatuur
Datum: 1978