Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Menen

archeologische veldkartering
ID
75073
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75073

Bronnen

Bron: DESPRIET PH. 1978: Het oudheidkundige bodemonderzoek in het arr. Kortrijk in 1976, in de Leiegouw, XX, p. 102.
Type: literatuur
Datum: 1978
Toelichting: C.K.:Despriet:1978af