Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Menen

archeologische veldkartering
ID
75074
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75074

Bronnen

Bron: DESPRIET PH. 1980: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arr. Kortijk in 1978, De Leiegouw, XXII, p. 364.
Type: literatuur
Datum: 1980
Toelichting: C.K.:Despriet:1980aa