Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Veurne

archeologische opgravingen
ID
75098
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75098

Bronnen

Bron: Mertens J. 1960, Zoutenaaie: primitieve dorpskern, in: Archeologie, 1960/2, p. 422-423.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Mertens:1960c

Bron: Kroniek, in Helinium, 1964, IV, p. 63
Type: literatuur
Datum: 1964
Toelichting: C.K.:DeLaet:1964c

Bron: De Laet 1964, Kroniek, in Helinium, 1964, IV, p. 67
Type: literatuur
Datum: 1964
Toelichting: C.K.:DeLaet:1964c

Bron: MERTENS J. 1960: Opgravingen te Zoutenaaie, in Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, deel XCVII, p. 275-276.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Mertens:1960b

Bron: DE MEULEMEESTER J. en J. TERMOTE 1983: De middeleeuwse dorpskern van Zoutenaaie (Veurne). Onderzoek van een woonstede en van de kerk, in Archaeologia Belgica, 254.
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Demeulemee:1983a