Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Oostende

archeologische opgravingen
ID
75127
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75127

Bronnen

Bron: VANDENBRUAENE M., M. PIETERS, A. ERVYNCK, M. VANSTRYDONK, L. SCHIETECATTE en A. MAES 2003: Fysisch-antropologisch onderzoek van postmiddeleeuwse menselijke skeletten aangetroffen te Oostende (prov. West-Vlaanderen) buiten reguliere begraafplaatsen, in Archeologie in Vlaanderen VII, 1999/2000, p. 277-318.
Type: literatuur
Datum: 2003
Toelichting: C.K.:Bruaene:2003b

Bron: PIETERS M., M. DEWILDE, Y. IMPENS en B. TRATSAERT 1995: Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende, in Archaeologie in Vlaanderen, IV (1994), p.187-203.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Pieters:1995e

Bron: ERVYNCK A., M. PIETERS en W. VAN NEER 1996: Dierlijk en menselijk bot uit het Mijnplein te Oostende, in Archaeologia Mediaevalis, 15-16/03/1996, p.37-38.
Type: literatuur
Datum: 1996
Toelichting: C.K.:Ervynck:1996h

Bron: Pieters, M. 2002: Stadsarcheologisch onderzoek te Oostende, Archaeologia Mediaevalis 25, 73-74.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Pieters:2002aa