Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Alveringem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
75133
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75133

Bronnen

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 97.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: De Meulemeester J. en K. De Rycker (1983-'84) Geo-archeologische prospectie op een middeleeuws site te Oeren, in : De Duinen 13-14, p. 91-99.
Type: literatuur
Datum: 1984
Toelichting: C.K.:Demeulemee:1984g

Bron: De Meulemeester J. (1984) Geo-archeologisch prospectie op middeleeuwse sites in Alveringem, in: Archaeologia Belgica 258, p. 133.
Type: literatuur
Datum: 1984
Toelichting: C.K.:DeMeulemee:1984l