Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Alveringem

archeologische veldkartering
ID
75135
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75135

Bronnen

Bron: Verhaeghe, F. (1977) De middeleeuwse landelijke bewoningssites in een deel van Veurne-Ambacht. Bijdrage tot de middeleeuwse archeologie, onuitgegeven doctoraatsverhandeling R.U.Gent.
Type: literatuur
Datum: 1977
Toelichting: C.K.:Verhaeghe:1977a

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 99.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa